სუვენირი :

1. ორსულის მუცელი - 70 ლარი (დამზადდება 2 კვირაში);

2. ორსულის მუცელი და მკერდი - 80 ლარი (დამზადდება 2 კვირაში).

 

თეთრეული :

1. ერთსაწოლიანი (100% cotton) - 55 ლარი (დამზადდება 5-6 დღეში);

2. ორსაწოლიანი (100% cotton) - 80 ლარი (დამზადდება 5-6 დღეში);

3. საოჯახო (100% cotton) - 105 ლარი (დამზადდება 5-6 დღეში);

4. ერთსაწოლიანი პლედით - 45 ლარი (დამზადდება 5-6 დღეში);

5. ორსაწოლიანი პლედით - 70 ლარი (დამზადდება 5-6 დღეში);

6. საოჯახო პლედით - 85 ლარი (დამზადდება 5-6 დღეში).